Woning Varsenare

Fotografie als metafoor voor wonen en werken

Locatie : Varsenare
Opdrachtgever : Grafisch bureau Keppie & Keppie
Projectteam : atelier tom vanhee i.s.m. Hade Quaghebeur
Bruto oppervlakte : 326 m2
Studie : 2001
Uitvoering : 2002

Het project houdt de variabele morfologie van de naastgelegen gewestweg aan. Het gebouw is enerzijds het uithangbord van een grafisch-fotografisch bureau, anderzijs bevat het een woning die voldoende privacy voor de bewoners garandeert. Het gebouw helt discreet af naar de achterliggende woonverkaveling. De wigvorm van het perceel bleek een uitstekend grondplan voor het gebouw. Naar analogie met de diafragma's en filters uit de fotografie, scheiden een aantal schermen met verschillende transparantie en flexibiliteit de actieve ruimtes. De woning opent zich naar de zuidwestelijke tuin. Een zonneluifel vermijdt oververhitting en maakt natuurlijke opwarming mogelijk in de winter. artikel infosteel