Visie

Room & Room Architects

Een juist gebouw brengt de gebruiker niet alleen oppervlakkige en kortstondige bevrediging. Het geeft een dieper gevoel van welzijn. We geloven dat goede architectuur en stedenbouw mensen stimuleert. Hen een aange- name woon- en/of werkomgeving geeft. Rust of energie brengt. Verwondert en emotioneert. Hun persoonlijkheid onderstreept.
Ruimtelijke beleving wordt voor een groot deel door associaties gevormd. Net zoals iemand een persoonlijke associatie bij een bepaalde geur ervaart, zo vormen en versterken associaties de beleving van een gebouw.
Men hoeft gebouwen niet als statische dingen te bekijken. Ze zijn dynamisch en veranderen met het licht, met een bewolkte hemel of een stralende zon, met de seizoenen en hun omgeving.
Architectuur en stedenbouw dienen de juiste verhouding tot de omgeving te vinden. Ze dienen zich aan te passen. Een impuls te geven. Een ombuiging in te zetten.
We creëren onze projecten vanuit een maatschappelijk bewustzijn en willen een meerwaarde betekenen voor mens en ruimte. Een blik op de toekomst is hierbij noodzakelijk. Gebouwen moeten de gebruiker  overleven. Deze invalshoek zorgt er voor dat onze projecten zowel sociologisch als ecologisch geënt zijn.  Zonder in te boeten op de ruimtelijke belevenis, karakter of esthetiek. De duurzaamheid van een gebouw of ruimtelijke structuur valt of staat evenzeer met de liefde voor de beleving ervan.