Werkwijze

Room & Room Architects

We ontwerpen vanuit een dialoog. Intens overleg met zowel de opdrachtgever als de gebruiker maakt dat we meer bieden dan een antwoord op een feitelijk programma. Onze methodiek brengt ook - zoniet vooral - de immateriële noden, wensen en opportuniteiten in kaart. Het zijn deze dingen die het verschil maken.

Elk project start bij een grondig onderzoek van de specifieke omstandigheden en context. We analyseren zorgvuldig het programma en bestuderen de geologie, de maatschappelijke context, de culturele eisen en de verhouding van het project tot zijn omgeving.
Vanuit dit basisonderzoek beginnen we een proces met verschillende tussen- stappen. Telkens in overleg met de opdrachtgever want hun persoonlijke wensen, behoeftes en verlangens en die van de gebruiker zijn cruciaal voor ons referentiekader. Wat zijn de wensen en mogelijkheden rond ruimtelijke dynamiek, licht, uitzicht, zon, financiële haalbaarheid, energie, groen, helder- heid, transparantie, verduistering, enz...? Welke ingrepen versterken de band met de omgeving? 
Welke kunnen de omgeving beter laten functioneren? De wensen van de opdrachtgever  worden verfijnd; onze inzichten en aanbeve- lingen steeds meer op maat. Met een unieke en rijke oplossing als gevolg.

We zorgen tevens voor een strikte kwaliteits- en  kostenbewaking. Gedetailleerde ramingen, lastenboeken met meetstaat zorgen voor een nauwkeurige opvolging van de uitgevoerde werken en de budgettering. Alle projecten worden in chronologische stappen uitgezet met telkens de nodige tijd voor overleg en bedenktijd.